Әбілқасымова , А., Қасқатаева , Б. ., Tuyakov, Y., Бажи , А. . и Умиралханов , А. . (2023) «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 404(4), сс. 7–25. doi: 10.32014/2023.2518-1467.531.