Сагадиева, Қ., Иванова , С., Докучаева , Н. и Тлеумбетова, Д. (2023) «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС- ӘРЕКЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 404(4), сс. 234–246. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5656 (просмотрено: 11 декабрь 2023).