Сайымова, М. (2023) «ЖАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ШЕШУДІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 403(3), сс. 407–422. doi: 10.32014/2023.2518-1467.518.