Мухаметкалиева, Г., Г. Балтабаева, А. Алипбаева, Ж. Жумалиева и А.Т. Бакитов (2023) «ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 402(2), сс. 170–181. doi: 10.32014/2023.2518-1467.463.