Темірхан, Б. и М.Т. Велямов (2023) «БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ (СӘБІЗ СЫҒЫНДЫСЫНАН ПЕКТИН ҚҰРАМДЫ ЭКСТРАКТІНІ АЛУ МЫСАЛЫНДА)», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 402(2), сс. 231–242. doi: 10.32014/2023.2518-1467.468.