Курбанкулова, Г. и Ә.С. Стамбекова (2022) «БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР БАҒДАРЫН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , (6), сс. 141–154. doi: 10.32014/2022.2518-1467.397.