А.К. Мамбеталиева и А.Т. Туралбаева (2022) «БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУЫНЫҢ МАҢЫЗЫ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , (6), сс. 155–165. doi: 10.32014/2022.2518-1467.398.