Куралбаева, А., Баймуханбетов, Б. и Абылова, Г. (2022) «„САУАТ АШУ“ ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ ТАРАУЛАР МЕН ТАҚЫРЫПТАРҒА МАЗМҰНДЫҚ ТАЛДАУ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , (5), сс. 68–80. doi: 10.32014/2022.2518-1467.359.