Әзіретбергенова, Г., З. Есымханова и Ы. Узын (2022) «ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ МЕН ЭКСПОРТ БАЙЛАНЫСЫН ДАМУШЫ ЕЛДЕР НЕГІЗІНДЕ ПАНЕЛЬДІК ТАЛДАУ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , (5), сс. 220–231. doi: 10.32014/2022.2518-1467.372.