Тасуов, Болат, и Надира Ниетбаева. 2024. «ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 407 (1):295-305. https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.674.