Сейтмуратов, Ангысын, А. Нургалиева А. Нургалиева, С. Меңліхожаева, Д. Жарылғапова, М. Парменова, Р.Ж. Мрзабаева, и А.Б. Сақулова. 2024. «МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 407 (1):269-82. https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.672.