А.А. Муталиева, М. Ускенов, М. Сапарбаев, А.Н. Исахметова, и Б.Б. Оразова. 2023. «ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕКЕ ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫАРА КООПЕРАЦИЯ НЕГІЗІНДЕ ТИІМДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СҮТ ӨҢДЕУ КООПЕРАТИВТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 405 (5):509-23. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.606.