А.К. Мыңжасар, и Ж.М. Жаксибаева. 2023. «БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 405 (5):205-20. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.586.