Әбілқасымова , Алма, Бақыткүл Қасқатаева, Yessenkeldy Tuyakov, Ақару Бажи, и Азизхан Умиралханов. 2023. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 404 (4):7-25. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.531.