Сагадиева, Қымбат, Светлана Иванова, Наталья Докучаева, и Дана Тлеумбетова. 2023. «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС- ӘРЕКЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 404 (4):234-46. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5656.