Сайымова, Мейрамкул. 2023. «ЖАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ШЕШУДІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 403 (3):407-22. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.518.