Турикпенова, Сандугаш, Мейргул Оспанбекова, и Асима Рыскулбекова. 2023. «БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУҒА ДАЯРЛАУ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 404 (4):276-90. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.550.