Мухаметкалиева, Гульнар, Г. Балтабаева, А. Алипбаева, Ж. Жумалиева, и А.Т. Бакитов. 2023. «ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 402 (2):170-81. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.463.