Темірхан, Бахытжан, и М.Т. Велямов. 2023. «БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ (СӘБІЗ СЫҒЫНДЫСЫНАН ПЕКТИН ҚҰРАМДЫ ЭКСТРАКТІНІ АЛУ МЫСАЛЫНДА)». Научный журнал «Вестник НАН РК» 402 (2):231-42. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.468.