Курбанкулова, Гулжан, и Ә.С. Стамбекова. 2022. «БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР БАҒДАРЫН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6 (декабрь):141-54. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.397.