А.К. Мамбеталиева, и А.Т. Туралбаева. 2022. «БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУЫНЫҢ МАҢЫЗЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6 (декабрь):155-65. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.398.