Куралбаева, Алия, Багдат Баймуханбетов, и Гулнар Абылова. 2022. «„САУАТ АШУ“ ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ ТАРАУЛАР МЕН ТАҚЫРЫПТАРҒА МАЗМҰНДЫҚ ТАЛДАУ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 5 (октябрь):68-80. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.359.