Abdykerimova, Elmira, Asset Turkmenbayev, Баян Куанбаева, и Gulash Kochanova. 2022. «КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯЛАР - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАСЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6 (декабрь):5-22. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.386.