Рахметов, Максот, и Айгуль Садвакасова. 2022. «EDUCATIONAL PLATFORM WITH ELEMENTS OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN: FEATURES AND BENEFITS: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЭЛЕМЕНТТЕРІ БАР БІЛІМ БЕРУ ПЛАТФОРМАСЫ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6 (декабрь):166-74. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.399.