Махарова, Гаухар. 2022. «“КЕЙС” ӘДІСІ АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 2 (апрель):129-47. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.276.