СЕЙТМУРАТОВ, А.; А. НУРГАЛИЕВА, А. Н.; С. МЕҢЛІХОЖАЕВА; Д. ЖАРЫЛҒАПОВА; М. ПАРМЕНОВА; Р.Ж. МРЗАБАЕВА; А.Б. САҚУЛОВА. МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 407, n. 1, p. 269–282, 2024. DOI: 10.32014/2024.2518-1467.672. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5995. Acesso em: 18 май. 2024.