А.А. МУТАЛИЕВА; М. УСКЕНОВ; М. САПАРБАЕВ; А.Н. ИСАХМЕТОВА; Б.Б. ОРАЗОВА. ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕКЕ ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫАРА КООПЕРАЦИЯ НЕГІЗІНДЕ ТИІМДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СҮТ ӨҢДЕУ КООПЕРАТИВТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 405, n. 5, p. 509–523, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.606. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5908. Acesso em: 2 мар. 2024.