А.К. МЫҢЖАСАР; Ж.М. ЖАКСИБАЕВА. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 405, n. 5, p. 205–220, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.586. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5903. Acesso em: 2 мар. 2024.