YERMAKHANOV, B.; Б. МУХАМЕДЖАНОВ; А. ИСАЕВ; Т. ДАНИЯРОВ; М. ИСАЕВ. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ БІЛІМГЕРЛЕРІНІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ((WHOQOL-BREF) KAZ) КӨРСЕТКІШТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 405, n. 5, p. 88–102, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.578. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5831. Acesso em: 21 июл. 2024.