Г.МАУИНА; А. ЖУНУСОВА; А. ЖОЛМУХАНОВА; Б. МУСТАФАЕВА; А. КУЛМАГАНБЕТОВА. ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАЛАЛЫҚ МАРКЕТИНГ ҚҰРАЛДАРЫ (АСТАНА ЖӘНЕ АЛМАТЫ ҚАЛАЛАРЫ МЫСАЛЫНДА). Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 405, n. 5, p. 471–483, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.603. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5806. Acesso em: 20 июн. 2024.