ӘБІЛҚАСЫМОВА , А.; ҚАСҚАТАЕВА , Б. .; TUYAKOV, Y.; БАЖИ , А. .; УМИРАЛХАНОВ , А. . ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 404, n. 4, p. 7–25, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.531. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5755. Acesso em: 19 июн. 2024.