САГАДИЕВА, Қ.; ИВАНОВА , С.; ДОКУЧАЕВА , Н.; ТЛЕУМБЕТОВА, Д. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС- ӘРЕКЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 404, n. 4, p. 234–246, 2023. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5656. Acesso em: 11 дек. 2023.