САЙЫМОВА, М. ЖАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ШЕШУДІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 403, n. 3, p. 407–422, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.518. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5573. Acesso em: 20 май. 2024.