ТУРИКПЕНОВА, С.; ОСПАНБЕКОВА, М.; РЫСКУЛБЕКОВА, А. БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУҒА ДАЯРЛАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 404, n. 4, p. 276–290, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.550. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5426. Acesso em: 19 июн. 2024.