МУХАМЕТКАЛИЕВА, Г.; Г. БАЛТАБАЕВА; А. АЛИПБАЕВА; Ж. ЖУМАЛИЕВА; А.Т. БАКИТОВ. ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 402, n. 2, p. 170–181, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.463. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5393. Acesso em: 19 июн. 2024.