КУРБАНКУЛОВА, Г.; Ә.С. СТАМБЕКОВА. БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР БАҒДАРЫН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 6, p. 141–154, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1467.397. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4889. Acesso em: 31 мар. 2023.