А.К. МАМБЕТАЛИЕВА; А.Т. ТУРАЛБАЕВА. БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУЫНЫҢ МАҢЫЗЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 6, p. 155–165, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1467.398. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4862. Acesso em: 23 мар. 2023.