КУРАЛБАЕВА, А.; БАЙМУХАНБЕТОВ, Б.; АБЫЛОВА, Г. «САУАТ АШУ» ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ ТАРАУЛАР МЕН ТАҚЫРЫПТАРҒА МАЗМҰНДЫҚ ТАЛДАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 5, p. 68–80, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1467.359. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4846. Acesso em: 11 дек. 2023.