ABDYKERIMOVA, . E. .; TURKMENBAYEV , A.; КУАНБАЕВА, Б.; KOCHANOVA, G. . КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯЛАР - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАСЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 6, p. 5–22, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1467.386. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4830. Acesso em: 13 июн. 2024.