РАХМЕТОВ, М.; САДВАКАСОВА, А. EDUCATIONAL PLATFORM WITH ELEMENTS OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN: FEATURES AND BENEFITS: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЭЛЕМЕНТТЕРІ БАР БІЛІМ БЕРУ ПЛАТФОРМАСЫ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 6, p. 166–174, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1467.399. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4773. Acesso em: 25 июл. 2024.