МАХАРОВА, Г. “КЕЙС” ӘДІСІ АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 2, p. 129–147, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1467.276. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/3251. Acesso em: 21 июл. 2024.