AKIMBEKOV AMIN RICHARDOVICH; ISKHAN KAIRAT ZHALELULY; ALDANAZAROV SMATULLA SMANOVICH; AUBAKIROV KHAMIT ABILGAZIEVICH; KARYNBAYEV AMANBAY KAMBARBEKOVICH; RZABAYEV TOLYBEK SERIKBAYEVICH; GEMINGULI MUKHATAI; ASYLBEKOV SHYNGYS BAZARBEKOVICH; BAIMUKANOV AIDAR DASTANBEKULY. MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG STOCK OF THE KAZAKH HORSE OF JABE TYPE IN THE CONDITIONS OF THE ALMATY REGION. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 2, p. 146–160, 2019. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1731. Acesso em: 24 июн. 2024.