Тасуов, Б., & Ниетбаева, Н. (2024). ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 407(1), 295–305. https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.674