Сейтмуратов, А., А. Нургалиева, А. Н., С. Меңліхожаева, Д. Жарылғапова, М. Парменова, Р.Ж. Мрзабаева, & А.Б. Сақулова. (2024). МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 407(1), 269–282. https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.672