А.А. Муталиева, М. Ускенов, М. Сапарбаев, А.Н. Исахметова, & Б.Б. Оразова. (2023). ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕКЕ ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫАРА КООПЕРАЦИЯ НЕГІЗІНДЕ ТИІМДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СҮТ ӨҢДЕУ КООПЕРАТИВТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 405(5), 509–523. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.606