Yermakhanov, B., Б. Мухамеджанов, А. Исаев, Т. Данияров, & М. Исаев. (2023). ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ БІЛІМГЕРЛЕРІНІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ((WHOQOL-BREF) KAZ) КӨРСЕТКІШТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 405(5), 88–102. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.578