Әбілқасымова , А., Қасқатаева , Б. ., Tuyakov, Y., Бажи , А. ., & Умиралханов , А. . (2023). ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 404(4), 7–25. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.531