Сагадиева, Қ., Иванова , С., Докучаева , Н., & Тлеумбетова, Д. (2023). ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС- ӘРЕКЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 404(4), 234–246. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5656