Сайымова, М. (2023). ЖАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ШЕШУДІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 403(3), 407–422. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.518