Турикпенова, С., Оспанбекова, М., & Рыскулбекова, А. (2023). БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУҒА ДАЯРЛАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 404(4), 276–290. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.550